Họp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi – HĐH Giao thuỷ

Họp mặt HĐH Huyện Giao thuỷ khu vực phía nam.

Một số hình ảnh buổi họp mặt:

Hình ảnh Vũ Dậu