Nam Định: Nét đẹp văn hóa các làng nghề truyền thống

Cùng với sự phát triển của nền văn minh nông nghiệp từ hàng ngàn năm trước, tỉnh Nam Định có nhiều làng nghề truyền thống gắn với lịch sử hình thành, phát triển của mỗi vùng quê. Các sản phẩm làng nghề là sự kết tinh, giao thoa giữa giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại; mang dấu ấn, bản sắc văn hóa riêng biệt của từng địa phương.

Xem thêm