Nam Định tập trung nâng “chất” nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng, ngay sau khi trở thành tỉnh NTM đầu tiên của cả nước, Nam Định đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí theo hướng bền vững, với đích đến là xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Xem thêm