Đền thờ Trạng nguyên Trần Văn Bảo: Uy linh và thanh tịnh

Sau bao năm, bao đời tâm nguyện, bây giờ người dân làng Dứa và cả xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định mới thật viên mãn với nơi thờ tự xứng tầm công đức người hiền tài. Đó là Đền thờ Trạng nguyên Trần Văn Bảo. Ngôi đền ngự nơi đắc địa, toát lên dáng vẻ uy linh, thanh tịnh, kết hội bởi tâm đức tri ân và niềm tự hào của lớp lớp hậu duệ và những người con quê hương.

Xem thêm

Mỹ Lộc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống để phát triển xã hội bền vững

Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, huyện Mỹ Lộc đã đạt được những thành tựu quan trọng trong thực hiện các mục tiêu: Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn; phát triển văn hóa, con người trở thành nguồn lực quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao…

Xem thêm

Tín ngưỡng thờ thần sông nước ở tỉnh ta

Trong tín ngưỡng thờ thần của người Việt, các thần sông nước xuất hiện đa dạng trong các tích sử, nhưng đều có nét chung là những phúc thần, có công giúp nhân dân trong vùng làm ăn, sinh sống; phò trợ cho các đấng quân vương. Ở tỉnh ta, các vị thủy thần như: Nam Hải đại vương, Đông Hải đại vương, Tây Hải đại vương, Câu Mang đại vương, Linh Lang đại vương… được thờ tự tại nhiều di tích lịch sử – văn hóa có kiến trúc độc đáo, giàu giá trị nghệ thuật cùng với những lễ hội đặc sắc.

Xem thêm