Trao tặng nhà tình nghĩa tại Yên Thành, Ý Yên

Yên Thành, một ngày thu

(ĐTTA) – Trong lời cảm ơn của mình, ông Trần Văn Long (cháu ruột ông Hộ) đã thay mặt bà quả phụ Nguyễn Thị Phong và gia đình cảm ơn Công ty Cổ phần Khảo sát Thiết kế Xây dựng Công trình và Ban liên lạc Cựu chiến binh trung đoàn 9 khu vực II đã dành tình cảm giúp đỡ gia đình ông Trần Văn Hộ có được ngôi nhà mới.

Ông Trần Văn Hộ một sĩ quan quân đội do di chứng của chiến tranh đã mắc bệnh qua đời. Trong suốt buổi Lễ khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa, bà quả phụ Nguyễn Thị Phong, ngoài 70 tuổi người nhỏ thó, chẳng biết nói gì, chỉ rơm rớm nước mắt.….