NGƯỜI THẮP LỬA QUÊ HƯƠNG

(Kính tặng Nhà báo, Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh)

Anh chọn nghề làm báo
Bút sắc lòng kiên trung
Thời đánh Mỹ hào hùng
Vượt Trường Sơn, giải phóng

Hòa bình, thơ cháy bỏng
Gìn giữ lửa bình yên
Báo và Thơ nhân duyên
Tâm sáng ngời ánh thép

Chắp vần hay ý đẹp
“Miền ký ức” vấn vương
Đất nước và quê hương
Đau đáu hồn thi sĩ

Ngọc càng mài càng quý
Thơ càng viết càng say
“Cây Đại thụ” làng báo
Hôm qua và hôm nay

Bên Anh người đồng chí
Kết nối tình yêu thương
Thơ, tiếng lòng mến tặng
Người thắp lửa quê hương./.

Nguyễn Như Khoa