Đẩy mạnh các hoạt động, phong trào hướng tới kỷ niệm ngày 27/7 tại huyện Xuân Trường

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020) trên địa bàn huyện Xuân Trường (Nam Định) đã có những hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa tưởng nhớ những đóng góp hy sinh của các anh hùng liệt sỹ vì nền độc tự do của đất nước vì sự trường tồn và phát triển của dân tộc.

Hiện nay, trên toàn huyện Xuân Trường có khoảng trên 8.000 người có công, trong đó 258 bà mẹ Việt Nam anh hùng (còn 5 bà mẹ); 3.000 liệt sỹ; 1.000 thương binh; 800 bệnh binh; 1.800 người hưởng chất độc hóa học.

Nhằm phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” luôn là công việc được cả xã hội chung tay thực hiện trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, khi tháng 7 – Tháng tri ân đã đến, việc chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động tri ân đang được tất cả các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tập trung thực hiện.

Để triển khai các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (TBLS), UBND huyện Xuân Trường đã ban hành và triển khai Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, những hoạt động của “Tháng 7 tri ân” năm nay tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; biểu dương các tập thể, đơn vị xã, thị trấn làm tốt công tác TBLS, các gương điển hình người tốt, việc tốt trong công tác người có công với cách mạng vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. Tập trung thực hiện tốt chế độ chính sách với người có công với cách mạng, các cấp, các ngành thực hiện nghiêm pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo hoàn thiện việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng người có công đã được phê duyệt theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Huyện đã sữa chữa và xây mới 722 ngôi nhà, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ. Rà soát các hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, trên cơ sở phân tích hoàn cảnh cụ thể của từng hộ để có giải pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ các hộ có mức sống ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

UBND huyện tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các chương trình tình nghĩa, đẩy mạnh triển khai phong trào tình nghĩa: phong trào xây dựng nhà tình nghĩa và sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách; phong trào chăm sóc sức khỏe ổn định đời sống thương binh nặng, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; phòng trào phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; phong trào xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; phong trào tặng sổ tiết kiệm nhà tình nghĩa. Đặc biệt chú trọng phong trào phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sỹ già yếu cô đơn, hỗ trợ thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công thuộc diện khó khăn trong cuộc sống.

Đặc biệt là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” toàn huyện đã huy động doanh nghiệp xã hội hóa nguồn kinh phí duy tu, bảo vệ trong đó đội ngũ cán bộ 1 ngày lương cấp xã… Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện; tổ chức các hoạt động thiết thực như thắp nến tri ân, chương trình văn nghệ ca ngợi người lính và gặp mặt những nhân chứng lịch sử…

Đồng chí Đỗ Quốc Hội – Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Xuân Trường cho biết: “Để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa phòng Lao động thương binh và xã hội huyện đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện phong trào tình nghĩa như xây tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, nhận chăm sóc, giúp đỡ thương binh bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công có hoàn cảnh khó khăn, đầu tư kinh phí xây dựng mới, tu sửa nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ, mộ liệt sỹ, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công… nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ.”

Với những hoạt động phong phú, thiết thực cụ thể các cấp, ngành, tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Xuân Trường đã và đang hướng về “Tháng 7 tri ân” với sự thành kính, biết ơn về những đóng góp của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để đất nước được nở hoa độc lập, nhân dân được sống trong hòa bình hạnh phúc./.

Đình Thế – Thu Trang